Elektroléčba - REHABILITACE KINESIS s.r.o.

REHABILITACE KINESIS s.r.o. [Holešov] 725 814 334

Elektroléčba

Používá se pulzní nebo střídavý proud s frekvencí 0 – 1000Hz, kdy mezi jednotlivými impulzy je různě dlouhá izoelektrická pauza, jejich tvar může být pravoúhlý, trojúhelníkový nebo sinusový. Elektrody mohou být při terapii katodou nebo anodou, podle toho dbáme i na uložení elektrod na tělo.

Účinky nízkofrekvenčních proudů se liší podle tvaru impulzu. U akutních stavů a pro delší aplikaci nepoužíváme pravoúhlé impulzy, pro akutní stavy jsou vhodnější sinusové impulzy.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

SM systém
Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce
Rašelinové zábaly
Tejpování - Taping
Ultrazvuk