Elektroléčba - REHABILITACE KINESIS s.r.o.

REHABILITACE KINESIS s.r.o. [Holešov] 725 814 334

Elektroléčba

Používá se pulzní nebo střídavý proud s frekvencí 0 – 1000Hz, kdy mezi jednotlivými impulzy je různě dlouhá izoelektrická pauza, jejich tvar může být pravoúhlý, trojúhelníkový nebo sinusový. Elektrody mohou být při terapii katodou nebo anodou, podle toho dbáme i na uložení elektrod na tělo.

Účinky nízkofrekvenčních proudů se liší podle tvaru impulzu. U akutních stavů a pro delší aplikaci nepoužíváme pravoúhlé impulzy, pro akutní stavy jsou vhodnější sinusové impulzy.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Posturální terapie dle vývojové kineziologie dle Čápové (Bazální programy)
Kranioasakrální terapie
Tejpování - Taping
SM systém
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace